گزارش خبرنگار اعزامي مهر/

مذاكرات كارشناسي ايران و ١+٥ بعد از ظهر امروز در وين

سیاست خارجی

مذاكرات كارشناسي ايران و كشورهاي ١+٥ بعد از ظهر امروز در در هتل كوبورگ وين برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، مذاكرات كارشناسي ايران و ١+ ٥ در اولين روز از مذاكرات رسمي پنجمين دور مذاكرات بعد از ظهر امروز در هتل كوبورگ برگزار مي شود.

بر اساس اين گزارش مذاكرات به رياست حميد بعيدي نژاد و استفان كلمنت برگزار خواهد شد.

ايران و ١+٥ مصمم هستند در اين دور از مذاكرات نگارش متن توافق نهايي را آغاز كنند.