با تصویب نمایندگان/

طرح قراردادی شدن بازرسان وزارت صنعت اولویت دار بررسی می شود

مجلس

با تصویب نمایندگان طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد با بازرسان شاغل بر حوزه نظارت بر بازار با اولویت در صحن علنی مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر دستور صحن علنی مجلس و بررسی با اولویت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار که اعاده شده از شورای نگهبان است مطرح شد.

علیرضا محجوب این پیشنهاد را که با 50 امضا نمایندگان به صحن علنی ارجاع شده بود را مطرح کرد در نهایت این پیشنهاد با 120 رای موافق، 15 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. بر این اساس رسیدگی به طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار با اولویتی بر صحن علنی مجلس بررسی می شود.