توسط فرد نقابدار رخ داد:

چاقوکشی علیه امام جماعت بزرگترین مسجد پایتخت نروژ

آمریکا اروپا

امام جماعت بزرگترین مسجد مسلمانان در پایتخت نروژ توسط یک فرد نقابدار با چاقو مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "نعمت علی شاه" امام جماعت بزرگترین مسجد اسلو (پایتخت نروژ) روز گذشته توسط یک فرد نقابدار که چاقو به دست داشت، مورد حمله قرار گرفت.

وی در هنگام حمله در حال رساندن خود به مسجد برای ادای فریضه نماز بوده است.

بنابر آخرین گزارشها، نعمت علی شاه پس از انتقال به بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفته و هم اکنون وضعیت رو به بهبودی دارد.