کرزای:

افغان ها باید علیه اقدامات غیر انسانی طالبان مبارزه کنند

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان بر لزوم مبارزه افغان ها با اقدامات غیر انسانی طالبان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری افغان، حامد کرزای در گفتگوی تلفنی با "فضل الله وحیدی" والی هرات ضمن محکوم کردن بریده شدن انگشتان 13 نفر از رای دهندگان این ولایت خواستار بررسی فوری به نیازهای مجروحین شد.

کرزای ضمن ابراز همدردی با مجروحین تاکید کرد که تا رسیدگی کامل این موضوع، این پرونده بسته نمی شود.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد طالبان با این کار خود، دشمنی مردم را علیه خود افزایش داده اند و هم اکنون باید عزم مردم جزم شده و علیه این رویداد غیر انسانی مبارزه کنند.

وحیدی نیز ضمن ابراز همدردی و محکومیت این اقدام، اظهار داشت که طبق فرمان رئیس جمهور، به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و مشکلات این افراد را برطرف می کند.

وی همچنین از آغاز عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت با هدف سرکوب تروریست ها و عاملان این جنایت خبر داد.