دولت عراق کمکهای بیشتری در اختیار آوارگان موصل قرار می دهد

موصل,بشردوستانه

تهران - ایرنا - وزارت مهاجرین عراق به منظور فراهم آوردن سرپناهی برای آوارگان شهر ˈموصلˈ، چادرها و تجهیزات بهداشتی بیشتری به استان ˈدهوکˈ در شمال این کشور ارسال می کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی ˈالعراقیهˈ، وزارت بهداشت عراق نیز در محل استقرار آوارگان و پناهجویان شهر موصل در منطقه دهوک، مراکز بهداشتی سیار ایجاد می کند و واکسن در اختیار کودکان آواره قرار خواهد داد .

در همین راستا وزارت کار عراق به دنبال یافتن مکانیزمهای جدیدی برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی در استانهای بحران زده است .

تروریستهای گروه داعش اواسط هفته گذشته با حمله غافلگیرانه به موصل، این شهر را اشغال کرده و صدها هزار نفر از ساکنان موصل را آواره کرد.

خاورم ** 1487 **1651
کد N342266