قاضی پور از پاسخ های زنگنه در خصوص واردات لوله قانع شد

مجلس

در جلسه علنی مجلس نماینده سئوال کننده از وزیر نفت از پاسخ های زنگنه در خصوص واردات لوله مشروط به اینکه کارگروهی از کمیسیون انرژی و صنایع موضوع واردات لوله در پروژه های نفت و گاز پتروشیمی را بررسی کنند، قانع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر نفت در خصوص علت عدم استفاده از تولیدات داخلی توسط شرکت های وابسته به وزارت نفت در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی بررسی شد.

پس از اظهارات زنگنه و قاضی پور، نماینده مردم ارومیه مشروط به اینکه کارگروهی از کمیسیون انرژی و صنایع موضوع واردات را پیگیری کنند از رای گیری در خصوص سئوال صرف نظر کرد.

در صورتی که قاضی پور اعلام می کرد از پاسخ های زنگنه قانع نشده است اظهارات زنگنه به رای نمایندگان گذاشته می شد.