«متانت و آرامش» مهمترین ویژگی حسن روحانی از نظر مردم

روحانی

نتایج تازه ترین نظرسنجی ایرنا نشان می دهد که از نظر مردم، مهمترین ویژگی شخصیتی «حسن روحانی» رییس جمهوری، متانت و آرامش است.

این نظرسنجی در خرداد ماه امسال از میان 2247 نفر در تهران و 30 مرکز استان، با روش «نمونه گیری تصادفی» صورت گرفت و هدف اصلی آن سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد دولت یازدهم و حسن روحانی رییس جمهوری بود.

بخشی از این نظرسنجی درباره ی ویژگی های شخصیتی رییس جمهوری بود که بر اساس آن متانت و آرامش به عنوان برجسته ترین ویژگی روحانی و با بالاترین میانگین (87 امتیاز از مجموع 100 امتیاز) از طرف پرسش شوندگان انتخاب شد.

بر این اساس ویژگی های دیگری همچون نحوه ی بیان و سخنرانی با 85 امتیاز، ویژگی ظاهری و خونسردی در برابر مشکلات هر یک با 84 امتیاز، ارتباط با دیگران با 82، جدیت و قاطعیت با 78 و تعامل با منتقدان با 76 امتیاز در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

همچنین در این نظرسنجی از مردم خواسته شد تا بایدهای ویژگی های رییس جمهوری را از نگاه خود بیان کنند که 21 درصد معتقد بودند که رییس جمهوری باید قاطع و مقتدر باشد و 19 درصد هم بر ضرورت گفتار صادق تاکید کردند.

مردمی بودن با 15 درصد و عملگرایی با 12 درصد از دیگر ویژگی های مورد انتظار مردم از رییس جمهوری بود.

نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنین نشان داد که 68 درصد مردم ایران از عملکرد دولت یازدهم راضی و نسبت به بهبود شرایط کشور با حضور این دولت امیدوار هستند. 73 درصد از شهروندان نیز پیش بینی کردند که دولت بتواند به وعده های خود در پایان سال 93 جامه ی عمل بپوشاند.

37 درصد پاسخگویان در نظرسنجی ایرنا، زن و 63 درصد نیز مرد بودند. میانگین سنی پرسش شوندگان نیز 37 سال بود.

از نظر تحصیلی نیز، 54 درصد دارای تحصیلات عالی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر، 36 درصد دیپلم و فوق دیپلم، 9 درصد کمتر از دیپلم و تنها یک درصد بی سواد بودند.

*گروه های نظرسنجی و پژوهش های خبری
کد N341962