گروسی در گفتگو با ایلنا:| 177300

اظهرات تندروانه نظر غالب نماینگان مجلس نیست

مجلس

آنچه در حال حاضر مهم است این است که ما باید با توجه به ناامنی که در منطقه وجود دارد از آتش جنگ در سوریه گرفته تا عراق و افغانستان،با درایت و وفاق ملی زمینه هرچه بیشتر امنیت داخلی را فراهم کنیم.

نماینده شهریار،قدس و ملارد تصریح کرد: تیم مذاکره کنند ما و رئیس جمهور و سایر همکارانشان مورد تایید مقام معظم رهبری و مجلس هستند و اظهارنظرهای اینچنینی بیانگر نظر غالب نمایندگان مجلس نیست.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نطق اخیر جواد کریمی قدوس و مهتم کردن رئیس جمهور به جاسوزی، اظهار داشت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند تیم مذاکره کنند ما و رئیس جمهور و سایر همکارانشان مورد تایید مقام معظم رهبری و مجلس هستند و اظهارنظرهای اینچنینی بیانگر نظر غالب نمایندگان مجلس نیست.

نماینده شهریار،قدس و ملارد ادامه داد: آنچه در حال حاضر مهم است این است که ما باید با توجه به ناامنی که در منطقه وجود دارد از آتش جنگ در سوریه گرفته تا عراق و افغانستان،با درایت و وفاق ملی زمینه هرچه بیشتر امنیت داخلی را فراهم کنیم.

وی ضمن یادآوری این نکته که نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند،تاکید کرد: انتقادات اگر به صورت کارشناسی و به هدف کمک به دولت در حل مسائل اساسی کشور مطرح شود خوب است اما چنانچه به هدف تضعیف دولت در حل مسائل کشور باشد پذیرفته نیست.

گروسی در پاسخ به این سوال که متهم کردن رئیس جمهور از تریبون مجلس به جاسوسی جرم محسوب می شود یا خیر و آیا مجلس نباید نسبت به این گونه بی اخلاقی ها واکنش نشان دهد؟ گفت: نمایندگان در اظهار نظر خود آزاد هستند اما در رابطه با موارد اینچنینی هیئت نظارت مجلس باید تصمیم بگیرد.

 

کد N341959