وزیر خارجه انگلیس: مشارکت ما در جنگ عراق اشتباه نبود

آفریقا و خاورمیانه

ویر خارجه انگلیس با تأکید بر اینکه لندن قصد ندارد در بحران به وجود آمده در عراق مداخله نظامی کند مدعی شد که مشارکت انگلیس در جنگ علیه عراق در سال 2003 اشتباه نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس وضعیت کنونی عراق را نگران کننده توصیف و تأکید کرد که لندن در حال بررسی گزینه های موجود برای حمایت از عراق در بحران به وجود آمده است.

وی اظهار داشت: لندن آماده است تا کمکهای بشر دوستانه را به مناطقی که با بحران انسانی ناشی از چالشهای امنیتی اخیر در عراق مواجه شده است، ارائه کند.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه تأکید کرد که کشورش هیچ گونه دخالت نظامی در عراق نخواهد داشت و به ارائه کمکهای انسان دوستانه و کارشناسی در زمینه مبارزه با تروریسم بسنده می کند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی فکر می کنند وضعیت کنونی عراق نتیجه برخی اشتباهاتی است که کشورهای غربی در اشغال عراق در سال 2003 مرتکب شده اند مدعی شد: مشارکت انگلیس در جنگ علیه عراق هرگز اشتباه نبوده است.