با تصویب نمایندگان صورت می گیرد؛

تامین تصاویر هوایی و زمینی طرح کاداستر از طریق سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

مجلس

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به استفاده از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای تامین تصاویر، نقشه ها و اطلاعات مکانی و توصیفی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز  سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور سازمان ثبت اسناد و تملک کشور را مکلف کردند که از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح و سایر بخش های دولتی و غیردولتی به منظور تامین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و یا تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

 

خواندنی از سراسر وب