پل برمر : خروج نظامیان آمریکایی از عراق اشتباه بود

عراق93

نیویورک- ایرنا- ˈپل برمرˈحاکم سابق آمریکایی عراق، باراک اوباما را به دلیل خارج کردن نظامیان آمریکا ازعراق مقصر ادامه بحران در آن کشور معرفی کرد و گفت: این اقدام خطایی بسیار بزرگ بود.

برمر که تا پیش از انتقال قدرت به دولت موقت عراق در سال 2004، مسوولیت اداره این کشور را برعهده داشت، روزگذشته (دوشنبه) در گفت و گو با سی ان ان، داعش را بدترین گروه تروریستی جهان نامید و گفت: نمی توانیم اجازه استقرار این گروه را در عراق بدهیم. عراق قلب خاورمیانه است و بر بستری از ثروت قرار دارد و امکان ندارد ما این اجازه را به داعش بدهیم.

برمر از اقدام اوباما برای خروج سربازان آمریکایی از عراق در سال 2011 انتقاد کرد و گفت: با این کار این علامت را فرستادیم که ما در حال رها کردن عراق هستیم. این اقدام خطایی بسیار جدی بود و اوباما برای این کار در تاریخ مورد سرزنش قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از سیاست اشغال عراق توسط ˈجرج بوشˈ پسر دفاع کرد و مدعی شد: عراق اکنون یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در را منطقه دارد و امید به زندگی در آن افزایش یافته است!

حاکم آمریکایی سابق عراق همچنین گفت که آمریکا می تواند با ایران برای بازگشت ثبات به عراق همکاری کند.

به گفته وی، دو کشور در برقراری ثبات و امنیت در افغانستان منافع مشترکی دارند.

اروپام 2251 **1908**1479 ** 1064
کد N341636