صفحه یک روزنامه امروز تایمز لندن درباره رو آوردن آمریکا به ایران درباره داعش

داعش امارت اسلامی عراق و شام

روزنامه تایمز لندن صفحه یک امروز خود را به انتشار عکسی از خشونت های افسار گسیخته گروه تروریستی داعش اختصاص داده است.

 

 

 

تیتری که به این تصویر خشن اختصاص یافته این است: با افزایش وحشت، آمریکا به ایران رو می آورد

 4949

کد N341546