روسیه خواستار تامین امنیت مراکز دیپلماتیک خود در اوکراین شد

امنیت مراکز دیپلماتیک,اوکراین

مسکو- ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از دولت اوکراین خواستار تامین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک روسیه در این کشور شد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده است: دولت اوکراین مسئول تامین امنیت مراکز دیپلماتیک روسیه در این کشور است و مسکو خواستار تامین امنیت سفارت روسیه در کی یف و سرکنسولگری های خود در شهرهای اودسا، خارکف و لووف است.

در بیانیه آمده است: از مقامهای اوکراینی می خواهیم تدابیر لازم برای تامین امنیت سفارت روسیه و سرکنسولگری های این کشور را در شهرهای اوکراین برای تامین شرایط فعالیت عادی این مراکز به عمل آورند.

وزارت خارجه روسیه در ادامه بیانیه خود به حمله روز شنبه گذشته گروهی از معترضان اوکراینی به سفارت روسیه در کی یف اشاره و آن را مغایر قوانین و معیارهای بین المللی دانست.

در بیانیه خاطرنشان شده است: نیروهای امنیتی اوکراینی واکنش مناسبی به اقدامات غیرقانونی علیه سفارت روسیه نداشتند.

وزارت خارجه روسیه همچنین به اقدامات تحریک آمیز روز گذشته علیه مراکز کنسولگری روسیه در شهرهای خارکف و اودسا اشاره کرده است.

روسیه از طرف اوکراینی خواستار پیروی از مفاد کنوانسیون 1961 در مورد محافظت از مراکز دیپلماتیک شده است.

گروهی از معترضان اوکراینی روز شنبه با اجتماع در مقابل سفارت روسیه در کی یف پرچم روسیه را پایین کشیده و به ساختمان سفارت حمله کرده و شیشه پنجره های آن را خرد کردند.

معترضان همچنین چند خودرو پارک شده در مقابل سفارت را مورد حمله قرار داده و واژگون یا رنگ پاشی کرده و به سوی ساختمان سفارت بطری آتش زا پرتاب کردند.

اروپام/2242**518**1859
کد N341276