بوابه الاهرام اسامی هیات دولت جدید مصر را اعلام کرد

دولت جدید,اسامی

بیروت – ایرنا - رسانه مصری « بوابه الاهرام» اسامی کامل دولت جدید مصر به نخست وزیر « ابراهیم محلب» را منتشر کرد و در این دولت « سامح شکری »، « صدقی صبحی » و « محمد ابراهیم» وزیران امور خارجه، دفاع و کشور خواهند بود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بوابه الاهرام اعلام کرد که دولت جدید با 10 تغییر وزرات اطلاع رسانی ندارد.

در این دولت سیدعبدالخالق ، شریف اسماعیل، ابراهیم یونس و جابر عصفور، وزیران آموزش عالی، نفت، تولیدات جنگی و فرهنگ هستند.

مراسم سوگند دولت 32 عضوی ابراهیم محلب قرار است فردا(سه شنبه) در حضور « عبدالفتاح السیسی» برگزار شود.

اسامی وزیران دولت جدید مصر که بوابه الاهرام منتشر کرده ، به این شرح است:

صدقی صبحی وزیر دفاع

محمد ابراهیم وزیر کشور

هشام زعزوع وزیر گردشگری

عاطف حلمی وزیر ارتباطات

ایمن فرید ابوحدید وزیر کشاورزی

منیر فخری عبدالنور وزیر صنایع

اشرف العربی وزیر برنامه ریزی

شریف اسماعیل وزیر نفت

محمد شاکر وزیر برق

ناهد عشری وزیر نیروهای کار

محمد مختار جمعه وزیر اوقاف

محمد ابوالنصر وزیر آموزش و پرورش

خالد عبدالعزیز وزیر جوانان و ورزش

ابراهیم یونس وزیر تولیدات جنگی

عادل العدوی وزیر بهداشت

مصطفی مدبولی وزیر مسکن

خالد حنفی وزیر تعاون (خواربار)

هانی قدری وزیر دارایی

غاده والی وزیر امور اجتماعی

محمد حسام کمال وزیر هوانوردی

عادل لبیب وزیر توسعه محلی

اشرف سالمان وزیر سرمایه گذاری

محفوظ صابر وزیر دادگستری

هانی ضاحی وزیر حمل و نقل

جابر عصفور وزیر فرهنگ

خالد فهمی وزیر محیط زیست

سیدعبدالخالق وزیر آموزش عالی

سامح شکری وزیر امور خارجه

ابراهیم النهیدی وزیر عدالت انتقالی و امور مجلس نمایندگان

شریف حماد وزیر تحقیقات علمی

نجلاء الاهوانی وزیر همکاری های بین المللی

لیلی اسکندر وزیر امور مناطق فقیرنشین

خاورم ** 1324
کد N341181