بازار فتوای مفتیان عربستانی در مناطق تحت سلطه داعش داغ است

واحدمرکزی خبر نوشت:

پایگاه خبری النخیل نوشت بازار انتشار فتوای مفتیان تکفیری عربستان در مناطق تحت تصرف گروه تروریستی  دولت اسلامی عراق و شام (داعش) داغ است.

در این گزارش آمده است از جمله فتواهای فاسد، فتوای ناصر عمر، مفتی تکفیری اهل عربستان است که از اعضای داعش خواست برای محافظت از جان خود در برابر نیروهای ارتش عراق کشف عورت کنند.
عناصر تکفیری داعش روز گذشته در موصل گروهی از جوانان را به اتهام تماشای بازیهای جام جهانی برزیل در مقابل چشم مردم تازیانه زدند.
یکی از کارشناسان دینی در عراق می گوید:« ترویج فتوای مفتیان عربستانی از طرف داعش بیانگر ارتباط این گروه تروریستی با مفتیانی است که نفوذ آنها در میان دستگاه اطلاعاتی عربستان بر کسی پوشیده نیست.»
این کارشناس افزود:« فتوای مرجعیت شیعه برای جهاد علیه تروریسم اهداف مفتیان عربستانی را در عراق ناکام گذاشت.»

4949

کد N341045