خطر کمبود آب در شرق اوکراین

آمریکا اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره کمبود آب برای میلیون ها نفر از اهالی شرق اوکراین به خاطر ادامه درگیری ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از خطر کمبود آب برای 4 میلیون نفر از مردم شرق اوکراین خبر داد.

ناظران این سازمان امروز اعلام کردند ادامه درگیری ها در شرق اوکراین موجب شده است تا حدود 4میلیون نفر از مردم مناطق شرق اوکراین به ویژه در دونتسک و مناطق اطراف آن با خطر کمبود آب مواجه شوند.

در این گزارش آمده است که یک ایستگاه انتقال آب آشامیدنی و یک لوله که آب دونتسک و مناطق اطراف آن را تامین می کرد آسیب دیده است به همین علت میلیون ها نفر از مردم این مناطق در حال حاضر با خطر کمبود آب مواجه هستند.