سوء استفاده روباه پیر از بحران عراق؛

فرصت مناسبی برای تشکیل کشور کردستان ایجاد شده است

آفریقا و خاورمیانه

روزنامه انگلیسی تایمز در بحبوحه وضعیت بحرانی در شمال عراق، این شرایط را فرصت مناسبی برای ایجاد یک کشور کرد در این منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هزاران نفر از مردم مناطق مورد حمله تروریست های داعش از خانه های خود آواره شده اند و تلاش ملت و ارتش عراق برای مقابله با اقدامات تروریست ها ادامه دارد، روباه پیر به دنبال اجرای نقشه های دیرین خود در منطقه است.

روزنامه تایمز با اشاره به وضعیت کنونی در شمال عراق مدعی شد اکنون زمان بسیار مناسبی برای عملی شدن رویای تشکیل کشور کردستان است. طبق این ادعا ایجاد یک کشور کرد در مناطق شمالی عراق می تواند عامل مهمی برای ایجاد استقرار و ثبات در مرزهای ترکیه باشد.

در این مطلب با اشاره به درآمدهای هنگفت نفتی اقلیم کردستان عراق، از شهر کرکوک به عنوان پایتخت آتی کشور کردستان نام برده شده و آمده است: ارتش قدرتمند کرد موسوم به پیشمرگان با حرکت به سمت مناطق جنوبی آماده درهم کوبیدن تروریست های داعش هستند.

در بخش دیگری از این تحلیل که به قلم "مایکل بینیون" نوشته شده ادعا شده است دولت شیعی نوری المالکی دیگر اقتدار خود را در کردستان از دست داده و از این پس در موقعیتی نیست که مانع فروش نفت این منطقه به شکل آزادانه شود. بر این اساس ترکیه که پیشتر به عنوان دشمنی برای کرد ها به شمار می رفت اکنون کردستان را یک همپیمان سیاسی و عامل مهمی برای ایجاد ثبات و توسعه سیاسی می بیند.

بینیون مدعی است شمار زیادی از شهروندان کرد از "نچیروان بارزانی" نخست وزیر اقلیم کردستان که بر تروریست های داعش در وضعیتی که بغداد در وحشت مغلوب شدن در مقابل تروریسم به سر می برد، پیروز شده است، اعلام استقلال از عراق را می خواهند. این افراد معتقدند کردستان با تکیه بر اقتصاد حمایت شونده از سوی غرب، اقتدار نظامی و ثبات سیاسی که به دست آورده می تواند از خود حمایت کرده و به عنوان دولتی معتدل پذیرفته شود.

با تمام این احوال نویسنده این مطلب برداشته شدن چنین گامی از سوی کردها را خطرناک و دارای ریسک بالا می داند. زیرا دولت "نوری المالکی" همچنان استوار است و دهها هزار شهروند شیعه و سنی عراق به فراخوان وی برای دفاع از کشور لبیک گفته اند. حتی آمریکا وعده کمک داده و برای مقابله با تروریست ها، ناوهای جنگی خود را عازم منطقه کرده است. در این شرایط، محاسبات کرد ها برای بهره برداری از وضعیت موجود می تواند اشتباه از آب دربیاید.