بازخوانی مصوبات دولت یازدهم

چگونگی وصول درآمدهای حاصل از ارایه خدمات به بازارچه های مرزی

بازارچه های مرزی,مصوبات 93

تهران - ایرنا- استانداری ها به موجب قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مکلفند در ازای ارایه خدمات و یا صدور اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مرزی مشترک، درآمدهایی را وصول کنند.

به گزارش ایرنا، در برخی از مرزهای کشور بازارچه های مرزی به صورت مشترک با کشور همجوار و یا مستقل تشکیل می شود؛ استانداری ها مسوولیت ارایه خدمات و یا اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی را به عهده دارند و به موجب قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مکلفند در ازای ارایه این خدمات و یا صدور اجازات، درآمدهایی را وصول کنند.

این درآمدها از محل واگذاری حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول، پارکینگ و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی به دست می آید.

در آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، نوع درآمدها، نحوه وصول و مصارف آن شامل ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می رسد، تعیین شده است.

تعیین بهای خدمات مورد اشاره توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی، اداره کل گمرک و اداره کل صنعت، معدن و تجارت هر استان است. به موجب این آیین نامه هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع شده است.

سیام**9012 **1449
کد N340620