وزیر خارجه اوکراین با لفظی رکیک پوتین را احمق خواند

پس از آنکه وزیر خارجه اوکراین ولادیمیر پوتین را مورد اهانت قرار داد، امیدها برای نزدیک شدن مسکو و کی یف به یکدیگر رنگ باخت.

وزیر خارجه اوکراین با لفظی رکیک پوتین را احمق خواندپس از آنکه وزیر خارجه اوکراین ولادیمیر پوتین را مورد اهانت قرار داد، امیدها برای نزدیک شدن مسکو و کی یف به یکدیگر رنگ باخت.
کد N339742