عزیمت ظریف در راس تیم مذاکره کننده هسته ای به وین

سیاست خارجی

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در پنجمین دور گفتگوهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در وین صبح امروز در راس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان عازم وین پایتخت اتریش گردید.

وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز برای حضور در پنجمین دور مذاکرات هسته ای عازم اتریش شد.

به گزارش ایلنا،  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در پنجمین دور گفتگوهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در وین صبح امروز در راس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان عازم وین پایتخت اتریش گردید.

کد N339679