شلیک چهار موشک به شهر عسقلان در جنوب فلسطین اشغالی

آفریقا و خاورمیانه

منابع صهیونیستی از شلیک چهار موشک به سمت شهر عسقلان در جنوب مناطق اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی آلمان، چهار موشک به شهر عسقلان اسرائیل شلیک شد.

بر اساس این گزارش، شهر عسقلان در جنوب فلسطین اشغالی واقع شده است

منابع صهیونیستی اعلام کرد سامانه موشکی موسوم به گنبد آهنین، دو موشک از چهار  موشک شلیک شده را رهگیری کرد و دو موشک دیگری در مناطق دوردست اصابت کرد و شلیک این موشکها تلفاتی به دنبال نداشته است.
در پی شلیک این موشکها، آژیر خطر در شهر عسقلان به صدا درآمد.

از سوی دیگر یک منبع در ارتش رژیم صهیونیستی از تیراندازی به سوی یک پادگان نظامیان صهیونیست در بیت جالا واقع در غرب بیت لحم خبر داد