عراقچی در پایان مذاکرات دو جانبه ایران و آلمان:

طرفین بر ضرورت آغاز نگارش متن توافق نهایی تاکید کردند

سیاست خارجی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده تیم هسته ای کشورمان با اشاره به برگزاری گفتگوهای دو جانبه ایران و آلمان گفت: این گفتگوها در آستانه مذاکرات وین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طرفین بر ضرورت آغاز نگارش متن توافق نهایی تاکید کردند.

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پایان مذاکرات عصر امروز ایران و آلمان در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گفتگوهای دو جانبه هیاتهای ایرانی و آلمانی امروز بعد از ظهر به مدت 2 ساعت در محل وزارت امورخارجه کشورمان برگزار شد.

وی افزود: در این گفتگوها موضوعات مطرح شده در مذاکرات هسته ای که از فردا 26 خرداد میان ایران و 1+5 آغاز خواهد شد مورد مشورت و رایزنی قرار گرفت.

عراقچی گفت: این گفتگوها در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طرفین بر ضرورت آغاز نگارش متن توافق نهایی در این گفتگوها تاکید کردند.

عراقچی تصریح کرد: این مشورتها در وین نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 از فردا در وین آغاز خواهد شد.

عراقچی بعد از ظهر امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد که دو طرف مصمم هستند از فردا نگارش متن توافق نهایی را آغاز کنند.