روزنامه نگار سوئیسی:

نیروهای داعش با رانده شدن از سوریه به عراق رفتند/ وضعیت کنونی منطقه ناشی از سیاست های غرب است