امروز صورت گرفت؛

انتخاب اعضای هیات رئیسه 3 کمیسیون مجلس/سالک و خجسته رئیس ماندند

مجلس

انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیسیون های فرهنگی،اجتماعی و شوراها و امور داخلی مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیات رئیسه در دستور کار امروز جلسه کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت.

خجسته رئیس کمیسیون شوراها ماند

براساس این گزارش در جلسه امروز کمیسیون شوراها  امیر خجسته مجددا به عنوان رئیس کمیسیون و محمدجواد کولیوند و محمدابراهیم رضایی به عنوان نواب رئیس اول و دوم، دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی به‌عنوان سخنگو، صیدعیسی دارایی و یعقوب جدگال به‌عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

سالک رئیس کمیسیون فرهنگی شد/اعضا ثابت ماندند

 همچنین جلسه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز برگزار شد و به این ترتیب همانند سال گذشته احمد سالک به عنوان رئیس کمیسیون، مرتضی آقاتهرانی و بیژن نوباوه نواب رئیس ، دبیر اول سید مرتضی حسینی، دبیر دوم لاله افتخاری و  سیدعلی طاهری به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند.

اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

بنابراین گزارش، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی برگزار و عبدالرضا عزیزی رئیس، فرج الله عارفی و محسن علیمردانی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.
همچنین ایرج عبدی به عنوان سخنگو، و محمد اسماعیل سعیدی و عباس صلاحی به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.