تونی بلر: بحران عراق تقصیر غرب نیست / اقدام نظامی راه حل است

تهاجم سال 2003,تونی بلر اقدام نظامی

تهران- ایرنا- ˈتونی بلرˈ نخست وزیر سابق انگلیس ارتباط بحران کنونی عراق را با تهاجم سال 2003 آمریکا و انگلیس به عراق رد کرد و ناکارآمدی دولت ˈمالکیˈ و خودداری واشنگتن و لندن از دخالت نظامی در سوریه را عامل گسترش به زعم وی افراطی گرایی در منطقه دانست.

بلر در گفتگو با شبکه خبری ˈاسکای نیوزˈ، این استدلال را که تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق در سال 2003، در بحران کنونی عراق نقش دارد، ˈعجیبˈ خواند.

وی با این ادعا که بحران کنونی عراق ˈقابل پیش بینی و از تاثیرات شومˈ ناکامی غرب در مداخله در سوریه است، خواستار توسل به عملیات نظامی دیگری برای مدیریت بحران عراق شد.

بلر که در زمان تجاوز آمریکا به عراق درسال 2003میلادی به عنوان نخست وزیر بریتانیا ساکن خانه شماره 10 داونینگ استریت بود، همچنین تاکید کرد: ˈتا زمانی که جامعه جهانی آماده نشود که با شدت و قهرآمیز با افراط گرایان برخورد کند، تبعات این ماجرا وخیم تر خواهد شد. بحران کنونی یک مسئله منطقه ای است اما همگی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.ˈ

وی که در دوره تصدی منصب نخست وزیری، لندن را به همکاری با واشنگتن برای جنگ افروزی در عراق سوق داد، از ˈتهدید مرگبارˈ داعش برای عراق سخن گفت و ادعا کرد که فرقه گرایی، ناکارآمدی دولت این کشور و گسترش جنگ داخلی سه ساله سوریه علل اصلی وضعیت موجود هستند.

اسکای نیوز افزود: بلر همچنین در مقاله ای هشت صفحه ای در وب سایت خود درباره شرایط کنونی عراق نوشته است: ˈهر اندازه می خواهید درباره درستی و یا نادرستی تصمیم های گذشته بحث کنید، اما آنچه مهم است، تصمیمات کنونی است. ما باید خودمان را از این تصور که شرایط کنونی تقصیر ماست، رها کنیم. چون تقصیر ما نیست.ˈ

رهبر سابق حزب کارگر انگلیس افزود: ˈما به روش های گوناگون می توانیم به آنها پاسخ دهیم، اما آنها باید بدانند که هر جا دست به ترور بزنند، ما به آنها ضربه خواهیم زد.ˈ

بلر گفت: باید از حوادث 10 سال گذشته درس گرفت و مردم را قانع کرد که افراط گرایی شدید کنونی حاصل مداخله غرب نیست.

وی افزود: ˈباراک اوباما برای مدیریت چالش کنونی باید تمامی گزینه ها را شامل حمله نظامی به افراط گرایان و تاکید بر ایجاد تغییرات روی میز بگذارد؛ این تغییرات باید به گونه ای باشد که دولت عراق را به پاسخگویی در برابر سیاست خود در کشورش وا دارد.ˈ

بلر همچنین تصمیم پارسال دولت ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر انگلیس را مبنی بر انصراف از همکاری با اوباما برای حمله به سوریه، یک اشتباه بزرگ دانست.

رسانام**9330 ** 1064
کد N338199