ظریف: رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ایران می آید

نسیم آنلاین نوشت:

ظریف در نشست خبری با وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفت: دوازدهمین کمیسیون مشترک سیاسی دوکشور با سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ایران در آینده ای نزدیک در تهران برگزار می‌شود

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفت: دوازدهمین کمیسیون مشترک سیاسی ایران و آفریقای جنوبی با سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ایران در آینده‌ای نزدیک در تهران برگزار می‌شود.
او ادامه داد: ما درباره مسائل دوجانبه و همچنین همکاری های بین المللی با وزیر صحبت کردیم و نیاز است درباره مسائل بین المللی ماننند مبارزه با تروریسم و دخالت های بیگانه که هر دو کشور از آن رنج می برند میان دو کشور گفتگوهایی صورت گیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همانطور که اکنون در عراق و سوریه در منطقه ما و در نیجیریه در آفریقا شاهد هستیم مسائلی به نام اسلام و به شکل تروریسم صورت میگیرد که همه ما آن را محکوم می‌کنیم.
او ادامه داد: ما همانطور که آقای رئیس جمهور در سازمان ملل گفت، از گفتگوهای جنوب جنوب استقبال میکنیم و امیدواریم زمینه برای ورود دو کشور به چنین گفتگوهایی باز شود.
ظریف در پایان گفت: در حوزه سیاسی به عنوان دو کشور مترقی دیدگاه های مشترکی وجود دارد که هر دو کشور را به هم پیوند زده است.


45231

 

کد N338179