در پی تذکرات نمایندگان استان های گیلان و مازندران؛

درخواست باهنر از دولت برای اختصاص خسارات سرمازدگی به استان های شمالی

مجلس

در پی اعتراض نمایندگان استان های گیلان و مازندران مبنی بر پرداخت نشدن کامل اعتبارات ناشی از خسارات در این استانها نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت درخواست کرد مصوباتش را به صورت دقیق اجرا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه یکشنبه مجلس محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت به اعتراض نمایندگان استان های گیلان و مازندران اشاره کرد و گفت: نمایندگان گیلان و مازندران تذکر دادند که اعتبارات سرمازدگی کامل پرداخت نشده است.

باهنر خطاب به دولت اظهار داشت: دولت مصوباتش را در این خصوص دقیق اجرا کند و به وضعیت استان گلستان نیز رسیدگی شود.