واکنش آمریکایی ها به انتخابات افغانستان/ واشنگتن در پی همکاری با دولت جدید است