نماینده ائتلاف دولت قانون:

سرنوشت النجیفی همانند سرنوشت صدام خواهد بود

تحرکات داعش در عراق‬

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد: سرنوشت اثیل النجیفی استاندار نینوا مانند سرنوشت صدام دیکتاتور معدوم عراق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد الصهیود" نماینده ائتلاف دولت قانون در گفتگو با پایگاه خبری الیوم الثامن اظهار داشت: سرنوشت اثیل النجیفی استاندار نینوا همانند سرنوشت صدام دیکتاتورمخلوع عراق خواهد بود.

وی افزود: گریختن النجیفی از نبردهایی که ارتش با تروریستها در موصل داشت و عدم همکاری وی با نیروهای امنیتی دلیل اصلی سقوط کامل استان موصل در دستان تروریستها بود.

وی تاکید کرد: النجیفی به طور بسیار خوب و مناسبی با داعش همکاری کرد و به نیروهای امنیتی نیز دستوراتی درباره عدم مجازات تروریستها صادر کرده بود.

نماینده ائتلاف دولت قانون با اشاره به اینکه النجیفی مسئول اصلی و نهایی سقوط موصل بود، افزود: زمانی که شرایط کشور آرام شود، النجیفی محاکمه خواهد شد و شاید سرنوشتی مشابه صدام داشته باشد.