دست پنهان غرب در حوادث عراق از نگاه تحلیلگر آذری

عراق93

باکو - ایرنا - ˈزرتشت علیزادهˈ تحلیلگر مسایل سیاسی در جمهوری آذربایجان، نگرانی غرب از روی کار آمدن دولتی با اکثریت شیعه در انتخابات اخیر عراق را عامل اصلی دامن زدن به اختلافات مذهبی در این کشور و اقدامات تروریستی گروه ˈداعشˈ دانست.

وی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به شکل گیری گروه ˈطالبانˈ در افغانستان از سوی غرب برای مقابله با ارتش شوروی سابق، آغاز جنگ داخلی توسط عناصر افراطی در سوریه را نیز ادامه همان طرح غرب برای براندازی دولت دمشق ارزیابی کرد.

به گفته وی، غرب از طریق دست نشاندگان منطقه ای خود از جمله عربستان سعودی و قطر کمکهای مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی فراوانی را در اختیار معارضان سوری که از گروههای افراطی تشکیل شده بودند، قرار داد و با القائات فکری آنها را برای استفاده ابزاری از اسلام در راستای نیل به اهداف سیاسی خود وارد معرکه کرد.

رهبر سابق حزب ˈسوسیال دمکراتˈ جمهوری آذربایجان، تشکیلات داعش را گروهی جدید دانست که بر پایه همان القائات و حضور افراطی ترین عناصر شکل گرفته و از حمایت مالی بسیار کلانی که توسط دست نشاندگان منطقه ای آمریکا ارایه می شود، برخوردار است.

این کارشناس ، دامن زدن به خصومت شیعه و سنی را از منظر نگرانی آمریکا از روی کار آمدن دولت با اکثریت شیعه در عراق ارزیابی کرد و افزود: ایجاد روابط گرم بین دولت شیعه عراق و جمهوری اسلامی ایران موجب ناخرسندی و نگرانی آمریکا شده، بنابر این پیشروی نیروهای داعش و اختلاف مذهبی ایجاد شده در عراق نیز از همین زاویه قابل بررسی است.

علیزاده در ادامه با اشاره به اعلام موضع ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا در رابطه با وقایع اخیر عراق که در عین ابراز نگرانی از این حوادث، دولت ˈنوری المالکیˈ را به خاطر عدم گفت و گو با نمایندگان مذاهب دیگر مسبب بروز وضعیت کنونی درعراق معرفی کرده است، این سیاست را شبیه سیاست روسیه در اوکراین عنوان کرد و گفت : برای همگان کاملا مشخص است که معارضان عراقی عوامل آمریکا بوده و این کشور در صدد القای خواسته های خود توسط همین عوامل به دولت عراق هستند.

به گفته وی، یکی از کارشناسان مسایل امنیتی در دولت اوباما نیز بر ضرورت مذاکره نوری المالکی با معارضان تاکید کرده، حال آنکه همین مقام آمریکایی باید بداند که این معارضان مذهبی عناصر مسلح تشکیلات تروریستی داعش هستند که ظرفیت گفت و گو را نداشته و به زور اسلحه در صدد به کرسی نشاندن آرای خود می باشند.

خاورم*1206**1651
کد N337926