هزاران عراقی برای مبارزه با تروریست ها اعلام آمادگی کردند

کد N337919