به جای ظریف؛

عراقچی به مجلس می‌رود

دولت

پیش از این قرار بود محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان برای پاسخ به سوالات نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس حاضر شود.

سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه عصر امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا، پیش از این قرار بود محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان برای پاسخ به سوالات نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس حاضر شود.

کد N337763