لاهوتی در تذكری شفاهی:

وارد كردن برنج از هند تاسف آور است

مجلس

مطالبات چایکاران به اندازه برگزاری یک همایش هزینه دارد، از این رو از دولت می‌خواهیم با پرداخت مطالبات چایکاران آنها را از نگرانی نجات دهند.

نماینده مردم لنگرود تصریح كرد: تمام هم و غم مردم استان ما این است که مزارع برنج نسوزد و این واقعا جای تاسف دارد که با این همه بارندگی بخواهیم از هند برنج وارد کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درتذکری به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در پرداخت مطالبات چایکاران تذکر داد و گفت: خرید تضمینی 62 میلیارد تومان چای از کشاورزان انجام شده است که 20 میلیارد تومان آن سهم کارخانه‌دار و 40 میلیارد تومان از آن سهم دولت است که باید به کشاورزان بپردازد، اما متاسفانه دولت از مبلغی که باید بپردازد تنها 10 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

نماینده مردم لنگرود خطاب به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال جدید امیدی برای کشاورزان با توجه به اختصاص ردیفی برای پرداخت مطالبات آنها در بودجه ایجاد شده بود، اما امسال نیز مانند سال‌های قبل هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده است.

وی افزود: مطالبات چایکاران به اندازه برگزاری یک همایش هزینه دارد، از این رو از دولت می‌خواهیم با پرداخت مطالبات چایکاران آنها را از نگرانی نجات دهند.

نماینده مردم لنگرود در تذکر دیگری به وزیر نیرو با اشاره بارش بیش از یک‌هزار میلیمتر بارندگی در حوزه انتخابیه‌اش گفت: تمام هم و غم مردم استان ما این است که مزارع برنج نسوزد و این واقعا جای تاسف دارد که با این همه بارندگی بخواهیم از هند برنج وارد کنیم.

لاهوتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر غرق در آب هستیم، گفت: مطالعه ساخت 11 سد لاستیکی از سوی دولت انجام شده است که حداکثر هر کدام 10 میلیارد تومان هزینه دارد، از این‌رو از دولت می‌خواهم برای مهار آب‌ها و اینکه کشاورزان از نگرانی نسبت به سیل در مزارع برنج، خارج شوند،‌ نسبت به ساخت این سدها اقدام کند.

کد N337754