توسط داعش انجام شد؛

حکم شلاق چند جوان در موصل به دلیل تماشای فوتبال جام جهانی

تحرکات داعش در عراق‬

گروه تروریستی داعش چند جوان ساکن شهر موصل را به دلیل تماشای فوتبال جام جهانی و نداشتن ریش به شلاق محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، عناصر تروریستی داعش شب گذشته چند جوان ساکن شهر موصل را به دلیل تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی شلاق زدند. این جوانان در حال تماشای فوتبال در قهوه خانه های مردمی بودند که از نظر داعش این اقدام لهو و لعب محسوب می شود!.

گروه داعش همچنین یک جوان را که ریش نداشت شلاق زدند چرا که به عقیده آنها ریش بلند نداشتن بر خلاف دستور العمل داعش در شهر موصل است.

داعش چند روز پیش به دلیل در خیانت برخی فرماندهان ارتش و پلیس موصل و با همکاری و حمایت مالی برخی کشورهای همسایه به موصل حمله و این شهر را اشغال کرد. داعشی ها پس از اشغال موصل سندی را صادر کردند و به موجب آن دستوراتی را درباره شکل پوشش زنان و مردان و استفاده نکردن از دخانیات و شرب خمر صادر کردند.