جمع آوری امضا برای اصلاح قانون انتخابات/ تعرفه های کاغذی جمع می شود

مجلس

یک نماینده مجلس از تهیه طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در راستای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک و حذف تعرفه های کاغذی خبر داد.

جواد هروی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از جمع آوری امضا برای طرح اصلاح ماده ای از قانون انتخابات خبر داد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح تعرفه های کاغذی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شده و انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این طرح وزارت کشور را موظف می کند تا ظرف یکی دو سالی که به انتخابات مجلس باقی است ساز و کار لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را فراهم کند.