مرعشی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا:

سلیقه جنتی،قانون نیست/نگوییم«فساد»،بگوییم«چپاول»/احمدی‌نژاد از هدفمندی،هدف سیاسی داشت

کد N337050