آقای رئیس جمهور من می خواهم به عقب نگاه کنم

حسن روحانی

رئیس جمهور روز گذشته و در سالروز پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرگزاری ها سخنان مهمی زد.

 به نظر من بخشي از سخنان روحاني جالب تر آمد. بگذاريد عينا براي شما نقل کنم:

«بعضی‌ها آنقدر به پشت نگاه می‌کنند که من می ترسم آنها زمین بخورند.حالا زمانی اتفاقی افتاده است که باید از آن بگذریم نباید آنقدر گذشته را به یاد آوریم و باید به جلو نگاه کنیم. بعضی ها فقط به پشت نگاه می‌کنند، هرکس جرمی مرتکب شده قوه قضاییه باید او را محاکمه کند، اگر قوه قضاییه وی را محاکمه نکرد، یعنی وی پاک است. آنقدر سایرین را متهم نکنیم. کسی که اکنون در خیابان راه می رود یعنی گناهی ندارد.»

اينکه منظور رئيس جمهور چه کسي يا چه کساني بوده اند را هر کس مي تواند تعبيري براي خود داشته باشد، اما موضوع جالبي که مي خواهم نظر شما را نيز به آن معطوف کنم کنايه رئيس جمهور نبود. براي من مهمتر از اينکه رئيس جمهور به چه کسي اشاره مي کند، جمله اولشان در اين پاراگراف بود. اينکه بعضي ها آنقدر به پشت نگاه مي کنند که ترس زمين خوردنشان وجود دارد.

اگر در گذشته بين دو نفر اختلاف و دعوايي باشد نظر من با نظر رئيس جمهور يکي است اما اگر کسي خلافي انجام داده باشد ، باز هم نبايد به گذشته نگاه کنيم؟ قطعا منظور رئيس جمهور معطوف به  اختلافاتي است که در گذشته ميان نيروهاي سياسي درون انقلاب بوده است و مي گويد که بايد اختلافات را کنار گذاشت و به آينده ايران چشم دوخت. بايد به دور از اختلافات جلو دشمنان ايران ايستاد.

اما مي خواهم از رئيس جمهور محترم اجازه بگيرم و به عنوان يک خبرنگار مدام به عقب نگاه کنم. مدام به عقب نگاه کنم و انتظار داشته باشم کساني که در اين کشور اختلاسي انجام داده اند، يا خلافي مرتکب شده اند به مجازاتشان رسيدگي شود. مي خواهم به عقد نگاه کنم و يادم بماند که بودند کساني که با استفاده از موقعيت خود به نفع خود و به ضرر مردم کار کردند.

اتفاقا مي خواهم بگويم که آقاي رئيس جمهور نگريستن به عقب براي من خيلي مهم است. اگر امروز با متخلفان گذشته برخورد نشود فردا متخلفاني بزرگتر و خطرناکتر پيدا خواهند شد.

اگر رئيس دولت قبلي يک بار آن ليستي را که مدام با آن ديگران را تهديد مي کرد از جيبش در مي آورد و تحويل قوه قضائيه مي داد ، نه اختلاس 3000 ميلياردي به وقوع مي پيوست نه بيت المال به هدر مي رفت.

پس آقاي رئيس جمهور با وجود آنکه با حرف شما موافقم و من هم مانند شما نگران زمين خوردن کساني هستم که مدام بر طبل اختلاف ها مي کوبند اما به خاطر تعهدي که به شغلم دارم مدام به عقب خواهم نگريست و اميدوارم ساليان آينده نظير اين يادداشت را براي رئيس جمهور بعدي کشورم ننويسم.

 

کد N337017