روزنامه رسالت: برخی رای دهندگان به روحانی، خواستار اعدام سران فتنه هستند

روزنامه رسالت در مقاله ای با اشاره یه سخنان 5شنبه رئیس جمهور نوشت:

 آقاي رئيس جمهور فرمودند؛ «هيچ جناحي حق ندارد رهبري نظام، انقلاب و دفاع مقدس را به نفع جناح خود مصادره کند.» اين هم حرف درستي است. اما اگر گروهي، جناحي يا فردي، رأي مردم را برنتابيد و شروع کرد به فتنه گري و با گروهک هاي ضد انقلاب و منافقين هماهنگ شد و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه سرداد، عکس امام را آتش زد، شعارهاي انقلاب را به تمسخر کشيد و اقتدار و امنيت ملي را دچار چالش کرد، چه بايد کرد؟ آيا نبايد از ارزش ها و انقلاب و امام و اسلام دفاع کرد؟ اگر کسي دفاع کرد، بايد متهم به مصادره رهبري و انقلاب شود؟!
اگر اين جريان منحط ، در همين ميتينگ سياسي نفوذ کرد و شعارهاي انحرافي داد، رئيس جمهور نبايد در برابر آن موضع بگيرد؟ اگر اين جريان منحط ، در همين ميتينگ سياسي خواستار آزادي سران فتنه شد، نبايد رئيس جمهور که رئيس شوراي عالي امنيت ملي است از مصوبه شورا در مورد سران فتنه دفاع کند و پاسخ منحرفين را بدهد يا حد اقل اجازه دهد همان مردمي که در قيام 9 دي به خيابان ها آمدند و خواستار اعدام سران فتنه شدند و بخشي از آنان نيز به آقاي روحاني رأي داده اند، در اين ميتينگ سياسي دعوت شوند و پاسخ منحرفين را بدهند؟

[span] [span]23302

کد N337016