گفته های آخوندی از ردصلاحیت هاشمی،کنار رفتن عارف، موافقت خاتمی با نطرسنجی و...

عباس آحوندی در مصاجبه با روزنامه شرق در باره انتخابات24خرداد سال 1392 گفت:

* اگر جامعه روشنفکری معتقد به چرخش نخبگان است نمی‌توان حول محور افرادی ثابت فعالیت کند.اما( در انتخابات سال گذشته) بحث دوم این بود که نمی‌توانیم در انتخابات ریسک کنیم و باید یک فرد با کاریزمای بالا بیاید.

*من معتقد بودم که باید یک پارادایم در عرصه سیاسی کشور ایجاد شود و این نظر من در اقلیت بود و اکثریت معتقد بودند که امکان پارادایم جدید نیست و باید برای حضور در انتخابات به سمت افراد سرشناس بچرخیم.

کد N337010