طالبان انگشت این افغان ها را به خاطر رأی دادن بریده است

افغانستان

تصویری از دو افغان از 11 افغانی که طالبان انگشت سبابه آنها را به خاطر شرکت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بریده است.

 

براساس گزارش هایی که در صفحات اجتماعی از جمله توئیتر منتشر شده، طالبان انگشتان جوهری 11 رای دهنده را در ولسوالی کُشک هرات قطع کرده است. 

4949

کد N336820