دعوت کمیسیون امنیت ملی از امور خارجه جهت پاسخگویی سوال نمایندگان

مجلس

در جلسه روز یکشنبه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مروری بر آخرین اخبار و تحولات، دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سؤالات در دستور كار قرار دارد.

دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سؤالات مشترک با امضاء 12 نفر از نمایندگان، مشترک با امضاء 40 نفر از نمایندگان، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، مشترک با امضاء11 نفر از نمایندگان، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد، مانه و سملقان و نیز انتخابات کارگروههای کمیسیون در  دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد.

به گزارش ایلنا، در جلسه روز یکشنبه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مروری بر آخرین اخبار و تحولات، دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سؤالات مشترک با امضاء 12 نفر از نمایندگان، مشترک با امضاء 40 نفر از نمایندگان، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، مشترک با امضاء11 نفر از نمایندگان، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد، مانه و سملقان و نیز انتخابات کارگروه‌های کمیسیون در  دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

در جلسه روز سه‌شنبه بررسی آخرین اخبار و تحولات در کشورهای عراق، مصر و سوریه با حضور مسؤولان ذی‌ربط و در روز چهارشنبه نشست هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار قرار دارد.

کد N336474