شما نظر بدهید/ کارنامه یک سال فعالیت دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

دولت یازدهم,حسن روحانی

یک سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد.

به گزارش خبرآنلاين ، پس از يک سال مي توان درباره عملکرد دولت يازدهم در عرصه هاي مختلف قضاوت کرد. در اين يک سال هم موافقان و هم مخالفان دولت در عرصه هاي مختلف نظرات خود را درباره عملکرد دولت بيان کرده اند. 

منتقدان دولت بزرگترين انتقادات خود در اين يک ساله را در حوزه فرهنگ و سياست خارجي مطرح کرده اند. در بحث اقتصاد و سياست داخلي نيز انتقاداتي مطرح شده است اما نه به اندازه دو حوزه قبلي . در مقابل دولت در همه اين عرصه ها از عملکرد خود دفاع کرده است. 
مهمترين موضاعاتي که در اين يک ساله در عرصه هاي مختلف مطرح شده است به اين شرح است: [span]
1. پرونده هسته اي ايران و مذاکرات با 1+5 [span]
2. موضوع هدفمندي يارانه ها [span]
3. موضوع مبارزه با فساد اقتصادي  [span]
4. مسئله انتصاب ها در وزارت کشور و ساير نهادها [span]
5. مسئله روساي دانشگاه ها [span]
6. سياست هاي دولت در بخش سلامت و محيط زيست [span]
[span]7. مسئله فرهنگ و سياست هاي فرهنگي دولت [span]
عملکرد دولت در اين زمينه ها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ لطفا نظرات خود را زير اين خبر منتشر کنيد.
2929

کد N336457