رئیس جمهور جدید اوکراین:

انتقام سرنگونی هواپیما را از جدائی طلبان خواهیم گرفت

خبرگزاري مهر آمریکا اروپا

رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به ساقط کردن هواپیمای ترابری اوکراین توسط گروه های جدایی طلب طرفدار روسیه وعده پاسخ کافی به آنها را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پروشنکو امروز در جلسه ویژه بعد از ساقط شدن هواپیمای نظامی اوکراین توسط جدایی طلبان وعده پاسخ کافی به جدایی طلبان را داد.

پروشنکو گفت: تمامی آنهایی که در این عملیات تروریستی با این حجم دخیل بوده اند باید تنبیه شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: اوکراین نیاز به صلح دارد با اینحال تروریست ها نیاز به پاسخ کوبنده دارند.