اخبار امنیتی عراق/

بزرگترین تشکل اهل سنت عراق فتوای جهاد صادر کرد

آفریقا و خاورمیانه

یک روز پس از صادر شدن فتوای جهاد کفایی جمعیت علمای عراق به عنوان بزرگترین تشکل دینی اهل سنت عراق فتوای جهاد علیه گروه تروریستی داعش صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی السومریه نیوز، جمعیت علمای عراق به عنوان بزرگترین تشکل دینی اهل سنت عراق فتوای جهاد علیه گروه تروریستی داعش و عاملان مزدور صادر کرد.

شیخ "خالد الملا" رئیس جمعیت علمای عراق با اعلام فتوای جهاد علیه تروریستهای داعش و عوامل مزدور در عراق تاکید کرد: جمعیت علمای عراق با صدور فتوای جهاد علیه داعش از تمامی شهروندان می خواهد که علیه این گروه تروریستی سلاح به دست بگیرند.

وی افزود: جماعت علمای عراق از از همه مردم این کشور می خواهد که هویت ملی خود را حفظ کنند.