شیخ نعیم قاسم:اگرتدابیر حکیمانه حزب الله نبود الان لبنان بجای موصل اشغال شده بود

شیخ نعیم قاسم,عراق93

بیروت – ایرنا - شیخ « نعیم قاسم»معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: الان می توانیم بگوییم ، ممکن بود آنچه امروز در موصل رخ داده است، می توانست در لبنان بوقوع پیوندد اگر در سوریه موفق شده بودند و ما برای رویارویی و شکستن ابهت آنها به طریقی صحیح به سوریه نمی رفتیم و راهشان را سد نکرده بودیم.

به گزارش ایرنا، شیخ نعیم قاسم که روز شنبه در یک جشنواره ورزشی در ضاحیه جنوبی بیروت سخن می گفت، اظهار داشت: آمریکا و همپیمانان آن مسئول حمایت همه جانبه از تروریست های تکفیری و ورود آنها به منطقه ما از دروازه سوریه هستند و آنها زمینه و فرصت را برای تقویت تروریسم تکفیری در عراق فراهم کردند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون آمریکا و همپیمانان آن و حامیان منطقه ای و بین المللی تروریست ها مسئول اول همه مصیبت های ناشی از حضور تروریست های تکفیری در منطقه ما از جمله سوریه و عراق هستند.

معاون دبیرکل حزب الله تصریح کرد: آنچه اکنون در عراق جریان دارد از جمله تجاوز به شهرها و روستاها و اشغال آنها ، تلاشی برای جبران شکست بزرگی است که در سوریه متحمل شده اند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: باید جلوی تروریست های تکفیری که اهدافشان حد و مرزی ندارد و نه فقط برای عراق که برای همه منطقه و جهان خطر هستند، گرفته شود.

وی گفت: اگر آمریکایی ها و غربی ها از وجود صدها داعشی درکشورهایشان می ترسیدند و فریاد بر می آورند ، پس الان چه می گویند ، بدانند این مرض بیشتر و بیشتر به نقاط مختلف دنیا سرایت خواهد کرد و البته در منطقه ما بیشتر بر خودشان قبل از دیگران تاثیر منفی خواهند داشت.

معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد: الان می توانیم بگوییم ، ممکن بود آنچه امروز در موصل رخ داده است، می توانست در لبنان بوقوع پیوندد اگر در سوریه موفق شده بودند و ما برای رویارویی و شکستن ابهت آنها به طریقی صحیح به سوریه نمی رفتیم و راهشان را سد نکرده بودیم.

شیخ نعیم قاسم اظهارداشت: خدا را شکر گذارهستیم که راه صحیح را به ما نشان داد قبل از اینکه صدای بوق هایی را بشنویم که هیچ چیز نمی دانند و چیزی را درک نمی کنند و قبل از بررسی واقعیت ها داد و بیداد می کنند.

وی افزود: خدارا شکرگذارهستیم که در هر لحظه ما را تنها نگذاشته است و به دلیل مواضع حکیمانه حزب الله و همراهان آن دراین مسیر درست قرار داد و موفق شدیم.

« سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان پیشتر در واکنش به مخالفان حضور حزب الله در سوریه درسخنرانی های خود اعلام کرده بود ، روزی خواهد رسید که از مقاومت برای حضور در سوریه و مقابله با تروریست های تکفیری مورد حمایت رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه ای و بین المللی آن قدردانی و برای این حضور و اقدام پیشگیرانه تشکر می شود.

خاورم ** 1324
کد N336270