سردار جلالی مطرح کرد:

پایه جنگ با آمریکا در مراکز علمی است/ نظریه‌های جدید در دستور کار پدافند غیرعامل

سیاست داخلی

در حال حاضر مراکز علمی عملکردها را پایش می کنند پروژه‌هایی در اندیشکده‌های دارپا و رند ارائه می‌شود که اساسا توسط افراد بازنشسته برای حکومت نظریه تولید می‌کنند و دولت آمریکا آن را اجرائی می‌کند مانند نظریه جوزف نای، لذا پایه جنگ آفند و پدافند با آمریکا در مراکز علمی و نظریه پردازی، طراحی و شکل می گیرد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به نظرات جدید در حال پیگیری در سازمان پدافندغیرعامل کشور گفت: نظریه‌هایی از جمله نظریه پدافندی مردم محور، پدافند کالبدی و فنی مهندسی و... در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در مراسم راه‌اندازی و افتتاح تارنما، نشریه و کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش‌های سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و مطالبات ایشان بعنوان نقشه راه، گفت: پایه و مبنای علمی داشتن تهدیدات باعث می‌شود از رویکرد سنتی جدا شویم و از تکرار گذشته خودداری کرده و به آینده نگاه کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت جنگ که ماهیت دانش پایه دارد، تغییر رویکردها، نظریه‌ها با مصون سازی و بلا اثر کردن تهدید دنبال می شود.

جلالی گفت: در حال حاضر مراکز علمی عملکردها را پایش می کنند پروژه‌هایی در اندیشکده‌های دارپا و رند ارائه می‌شود که اساسا توسط افراد بازنشسته برای حکومت نظریه تولید می‌کنند و دولت آمریکا آن را اجرائی می‌کند مانند نظریه جوزف نای، لذا پایه جنگ آفند و پدافند با آمریکا در مراکز علمی و نظریه پردازی، طراحی و شکل می گیرد.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای شناسایی تهدیدات اقداماتی انجام داده، گفت: در مراکز مطالعاتی ما باید با اجرای کارگاه و ترجمه و موشکافی نظرات دشمن نسبت به تهدید شناسی به عنوان گام اول توجه ویژه شود.

جلالی تصریح کرد: این مرکز از ورود به کارهای اجرایی خوداری و با تهیه کتب و منابع علمی از جمله سایبری، اقتصادی، زیربنایی تهدیدات نوین و... حداقل 10 سال از آن‌ها جلوتر و آینده را برای این حوزه تبین کند.

وی محیط شناسی را گام دوم ذکر کرد و گفت: باید تاثیر تهدید بر محیط کشور ضمن رعایت الزامات و طبقه‌بندی مشخص شود تا دستگاه‌ها قبل از وقوع تهدید آن را شناخته و سناریو آینده دشمن در حوزه‌های سایبری، اقتصادی، زیستی و... رصد کند و این بدین معنی است که نگاه مرکز باید پیش دستانه نسبت به تهدیدات باشد. لذا شناخت محیط داخلی و عناصر و اجزاء آن نیز یک ضرورت جدی است، در این مطالعه محیطی شناخت و کشف آسیب پذیری‌های کشور از اولویت‌های عمده است.

وی گام سوم را پس از شناخت تهدید و مقابله با آن بروزرسانی در رویکرد، بروزرسانی در ساختار و بروزرسانی در استراتژی دانست.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به لزوم مراکز راهبردی در دستگاه‌ها گفت: ماهیت مراکز راهبردی این است که تهدیدات پیش رو را برای مجموعه‌ها مشخص می کند، لذا سمت و سوی حرکت، اولویت کار و فعالیت در حوزه ها تعیین رویکرد کلان، از جمله اقدامات مرکز باید باشد.

وی با اشاره به نظرات جدید در حال پیگیری در سازمان پدافندغیرعامل کشور اظهار داشت: نظریه‌هایی از جمله نظریه پدافندی مردم محور، پدافند کالبدی و فنی مهندسی و... در حال پیگیری است که مرکز مطالعات و انجمن علمی بعنوان چشم بینای معاونت ها، نظام بودجه‌ای، نظام ساختاری و.. ایفای نقش کرده ضمن حرکت پیش دستانه برای بررسی و رویکرد به نظریه پردازی برسد.

جلالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 22 سند راهبردی که 6 الی 7 سند آن تصویب شده، موجود است که مرکز مطالعات و انجمن علمی باید در بررسی و تصویب آن مشارکت داشته باشد. برای مثال در 5 سال آینده در شهرسازی چه اقداماتی باید انجام شود، آیا تا کنون به مراکز ثقل توجه شده است، با نقادی و بررسی اشکالات که انتظار از مرکز و انجمن می‌رود باید برای 5 سال آینده نظر بدهد.

وی انجمن علمی پدافند غیر عامل کشور را که از مجموعه‌های NGO علمی و در ارتباط با وزارت علوم است را در راستای کمک به سازمان دانست و گفت: انجمن علمی باید از موازی کاری پرهیز کرده و حضور و نقش خود را با تاکید بر تلاش علمی در فضای خالی استراتژدی پدافند غیر عامل جستجو کرده و سرانجام رساند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به نظر مثبت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در راه اندازی انجمن علمی، گفت: مدیریت دانش، تولید علم و آموزش و پژوهش از وظایف انجمن است و در گسترش آنها باید فعال باشد و نگاه‌های قدیمی و سنتی را کنار گذاشته و موضوعات نو و جدید ارائه شود.

مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی این سازمان تاسیس و ماموریت دارد با برنامه ریزی، راهبری مناسب، بستر لازم اجرای آموزش عمومی، تخصصی، محتوای علمی، پژوهش‌های راهبردی،تولید علم و مدیریت دانش پدافند غیر عامل کشور را فراهم کند.

کد N335927