عبدالله عبدالله هم رأی خود را به صندوق انداخت

عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز با حضور در مراکز رأی‌گیری رأی خود را به صندوق انداختند.

عبدالله عبدالله هم رأی خود را به صندوق انداختعبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز با حضور در مراکز رأی‌گیری رأی خود را به صندوق انداختند.

 

 

 

 

منبع: رویترز

52261

کد N335883