پیام روشن روحانی برای سپاه، حوزه، صداوسیما و منتظران رفع حصر

دولت یازدهم,حسن روحانی

حسن روحانی در یکسالگی پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، پیام روشنی به منتقدان داخلی خود فرستاد.

او که بار دیگر بر لزوم نقد شناسنامه دار منتقدان و مخالفانش تاکید می کرد، یادآورشد که «نهادهای ملی نمی‌توانند اپوزیسیون دولت باشند». البته روحانی نگذاشت که دیگران «نهادهای ملی» را معنا کنند و خودش از آن اینگونه رمز گشایی کرد که منظور از نهادهای ملی، عمومیو دولتی، « قوه مقننه، قوه قضائیه‌، نیروهای مسلح،‌ شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و صداوسیما» است.

به این ترتیب رئیس جمهوری در قالب دو سه جمله، هم به تریبون ها و رسانه های نزدیک به نیروهای مسلح که هر روز علیه او و دولتش خبرسازی های کذب می کنند پاسخ داد؛ هم به آنانکه از تریبون حوزه درباره الزام به بهشت فرستادن مردم داد سخن می گویند و هم به صدا و سیما که اگرچه باید «رسانه ملی» باشد اغلب به «رسانه میلی» تغییر کارکرد می یابد. او که 16 سال پیاپی بر یکی از رفیع ترین کرسی های امنیتی کشور در شورای عالی امنیت ملی نشسته بود، به حاشیه سازان دولتش متذکر شد « ما بلدیم که جنگ روانی و کار رسانه ای یعنی چه»! هشدار دیگر او این بود که «فکر نکنید می توانید مقابل راه دولت سنگی بیاندازید که ما همگی پیاده شویم و آن را برداریم».

رئیس جمهوری در جای دیگری از سخنانش از کسانی سخن گفت که از بس به گذشته نگاه می کنند، او نگران است مبادا به زمین بخورند! به این ترتیب حسن روحانی که به رفع حصر اشاره مستقیمی نداشت، ادامه داد: «هر کس هر جرمی کرده قوه قضاییه برو دستگیرش کن. اگر نگرفتید یعنی او پاک است، ولش کنید دیگر». روحانی که هوشمندانه در طول تبلیغات انتخاباتی اش مستقیما برای رفع حصر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 88 قولی نداده بود، پیش از این هم در پیام نوروزی خود تلویحا گفته بود که «امیدواریم امسال همه در کنار خانواده هایشان باشند».

روحانی نه از دلواپسی هایش گفت و نه حتی «دلواپسان» را در حدی دانست که در طول دو ساعت نشست خبری روی آنتنش از آنها نامی ببرد. او از آنها اینگونه یاد کرد «برخی نشستند ببینند که مذاکرات هسته ای ما به کجا می رسد، این یک کار جزئی در برنامه های ماست». البته سخنانش به دور از این کنایه هم نماند که «با پایان تحریم ها، عده ای پولدار نخواهند شد».

رئیس جمهوری که شجاعانه نه به جای پرهیز ازعکس انداختن با همتای آمریکایی، علی رغم تمامی انتقادات داخلی پاسخ تماس تلفنی اوباما را داده بود، این بار نیز از نامه نگاری با او در دو نوبت خبر داد.

معاون گروه سیاسی روزنامه ایران

کد N335793