در اعتراض به شرایط نامناسب كاری؛

كاركنان خطوط ریلی «فیلادلفیا» اعتصاب كردند

سیاسی

این اعتصاب به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاكرات مسئولان حمل و نقل شرق بخش شرقی پنسیلوانیا و دو اتحادیه كارگری درباره قرارداد جدید كاركنان صورت گرفت.

400 نفر از كاركنان خطوط ریلی «فیلادلفیا» در اعتراض به پایین بودن نرخ دستمزدها و شرایط نامناسب كاری دست از كار كشیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، این اعتصاب به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاكرات مسئولان حمل و نقل شرق بخش شرقی پنسیلوانیا و دو اتحادیه كارگری درباره قرارداد جدید كاركنان صورت گرفت.

این اعتصاب باعث تعطیلی 13 خط آهن شده است.

كاركنان خطوط ریلی خواستار افزایش 14 و نیم درصدی حقوق خود طی پنج سال بوده و پیشنهاد قبلی مسئولان حمل و نقل در ارتباط با افزایش حقوق را رد كرده‌اند.

آخرین اعتصاب كاركنان خطوط دیلی فیلادلفیا در سال 1983 میلادی صورت گرفت كه بیش از سه ماه ادامه داشت.

کد N335688