کسری 16 میلیارد دلاری در تراز پرداخت های ترکیه

تراز ارزی,ترکیه

آنکارا – ایرنا – کسری در تراز پرداخت های ترکیه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های شکنندگی در اقتصاد این کشور در چهار ماه نخست سال جاری میلادی به 16 میلیارد و 370 میلیون دلار رسید که پائین تر از انتظارات بازار و پیش بینی های نهادهای دولتی این کشور بود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، این کسری در ماه آوریل گذشته به 4.79 میلیارد دلار و در چهار ماه نخست سال جاری به 16.37 میلیارد دلار رسید.

براساس این گزارش ، کسری در تراز پرداختهای ترکیه در چهار ماه نخست سال جاری میلادی در حالی به بیش از 16 میلیارد دلار رسیده است که این کشور در سال گذشته نیز با 65 میلیارد دلار کسری در تراز پرداختها روبه رو بود.

بررسی بیلان تراز پرداختهای ترکیه که از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر شد نشان می دهد مهمترین عامل در کاهش کسری در تراز پرداختهای این کشور ناشی از کاهش 8.1 میلیارد دلاری در کسری تراز بازرگانی ترکیه در همین دوره بوده است.

کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه به عنوان مهمترین قلم تشکیل دهنده کسری در تراز پرداختهای ترکیه در چهار ماه نخست سال جاری ملادی 17.402 میلیارد دلار محاسبه شده است.

بررسی داده های بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد تجارت طلا که در سالهای اخیر به عنوان یکی از اقلام اصلی تراز پرداختهای ترکیه قرار گرفته است به سوی رکود پیش می رود. در چهار ماهه نخست سال گذشته ترکیه به طور خالص 3.4 میلیارد دلار طلا وارد کرده بود که این رقم در دوره مشابه سال جاری میلادی به 1.3 میلیارد دلار صادرات طلا تبدیل شد.

به عبارت دیگر ترکیه در چهار ماه نخست سال گذشته در تجارت طلا با 3.4 میلیارد دلار کسری در تجارت طلا روبه رو بود که این رقم در چهار ماه امسال به صورت 1.3 میلیارد دلار مازاد در تجارت طلا روبرو شد.

در این میان درآمدهای گردشگری که یکی از مهمترین اقلام درآمد ارزی ترکیه محسوب می شود در چهار ماه نخست سال جاری میلادی 239 میلیون دلار افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشت .

از سوی دیگر میزان ورود سرمایه خارجی به ترکیه در دوره مورد بحث با 322 میلیون دلار افزایش به سه میلیارد دلار بالغ شد.

ترکیه به لحاظ نداشتن پس انداز داخلی، نیاز شدیدی به تامین مالی از خارج برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خود دارد. بهترین گزینه پیش روی ترکیه برای این کار افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما سرمایه گذاران خارجی به جای سرمایه گذاری مستقیم، به انتقال سرمایه کوتاه مدت خود و سرمایه گذاری در ابزارهای مختلف سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه این کشور اعم از خرید اوراق قرضه دولتی، بخش خصوصی و یا دیگر ابزارهای سرمایه گذاری علاقه نشان می دهند.

این نوع سرمایه گذاری به لحاظ آزاد بودن بازار ارز و پول و سرمایه در ترکیه و بالا بودن نسبت سودآوری آن مورد ترجیح است و البته موجب می شود هرسال مبالغ هنگفتی از این کشور به عنوان سود و بهره به خارج منتقل شود.

براساس بیلان ارزی ترکیه، در سال گذشته درآمد گردشگری ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اقلام درآمد ارزی این کشور با 2 میلیارد و 652 میلیون دلار افزایش نسبت به سال 2012 به 27 میلیارد و 997 میلیون دلار رسید. در مقابل هزینه های گردشگری ترکیه نیز با 732 میلیون دلار افزایش به 4 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید تا خالص درآمد توریستی ترکیه به 23 میلیارد و 180 میلیون دلار برسد.

ترکیه طرح هایی را برای کاهش کسری در تراز پرداخت های خود دارد که البته تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده است. مهمترین چالش ترکیه در وابستگی به انرژی از منابع خارجی است. ترکیه همه ساله بیش از 60 میلیارد دلار بابت هزینه انرژی پرداخت می کند.

ترکیه در کاهش کسری با تضاد جدی روبروست. تاکنون تمهیداتی که برای مهار کسری در تراز پرداخت ها به اجرا گذاشته شده، همواره موجب افت سرعت رشد اقتصادی در این کشور شده است. ترکیه به لحاظ کسری فاحش در تراز بازرگانی خارجی نمی تواند از گرداب فعلی در تراز پرداخت ها خارج شود.

کارشناسان راه برون رفت ترکیه از این گرداب را در افزایش جدی تولید کالاهای صادراتی و کسری در تراز بازرگانی خارجی می دانند.

با توجه به ساختار بازرگانی خارجی ترکیه که در قبال هر 100 دلار واردات تنها می تواند حدود 60 دلار صادرات داشته باشد، برون رفت ترکیه از این گرداب در یک دوره کوتاه و متوسط در شرایط فعلی متصور نیست.

خاورم/2011**230 *1446
کد N334983